ผอ.สปก.

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ


Card image cap

การประชุม ศปก.ศบค. 22 เม.ย.64 เวลา 0900 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ลมช. เป็นประธาน

More
Card image cap

การประชุม ศปก.ศบค. 21 เม.ย.64 เวลา 0900 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ลมช. เป็นประธาน

More
Card image cap

การประชุม ศปก.ศบค. 20 เม.ย.64 เวลา 0900 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ลมช. เป็นประธาน

More
Card image cap

การประชุม ศปก.ศบค. 19 เม.ย.64 เวลา 0900 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ลมช. เป็นประธาน

More
Card image cap

การประชุม ศปก.ศบค. (วาระพิเศษ) 18 เม.ย.64 เวลา 1000 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดย เสธ.ทหาร และ จก.ยก.ทหาร ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM โดยมี ลมช. เป็นประธาน

More
Card image cap

การประชุม ศปก.ศบค. 17 เม.ย.64 เวลา 0900 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ลมช. เป็นประธาน

More
Card image cap

การประชุม ศปก.ศบค. 16 เม.ย.64 เวลา 0830 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ลมช.

More
Card image cap

การประชุมเตรียมการจัดตั้ง รพ.สนาม ศปม. ๑๔ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ผ่านระบบ VTC/Web conference โดยมี เสธ.ทหาร เป็นประธาน

More
Card image cap

การประชุม ศปก.ศบค. 9 เม.ย.64 เวลา 0830 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ลมช. เป็นประธาน

More
Card image cap

การประชุมความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาดัชนีตัวชี้วัด ระหว่างสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กับ บก.ศบท.

More
Card image cap

การประชุม ศปก.ศบค. 7 เม.ย.64 เวลา 0830 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ลมช. เป็นประธาน

More
Card image cap

การประชุม ศปก.ศบค. 5 เม.ย.64 เวลา 0830 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ลมช. เป็นประธาน

More
vision2565to2580 rtarf disasters60