กองทัพไทย

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอน กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพไทย กรมยุทธการทหาร UNAMID UNMOGIP UNPKO malay iaptc aaptc admm un sec indro poti

การประชุมกำหนดระดับและประเมินทักษะภาษาอังกฤษ   

Read more

รองเสนาธิการทหารตรวจเยี่ยมการฝึก ร้อย.ชฯ ผลัดที่ ๒   

Read more

พล.อ. สนธิ นวกุล ตรวจเยี่ยมการฝึก ร้อย.ชฯ ผลัดที่ ๒   

Read more

การฝึกอบรม ToT on UNMO   

Read more

พิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลัง   

Read more

การประชุม APG ผ่านระบบ VTC    

Read more


UNAMID UNMOGIP UNGA On Call List UNSAS UNSOC UNMO Course Thai - Indonesia Thai - German ADMM ADMM Plus IAPTC AAPTC UNIT INSTRUCTOR COURSE EXERCISE PIRAP -JABIRU Office of the military contacts, Seoul

Visitor Statistics

นับจำนวนผู้เข้าชม