กองทัพไทย

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอน กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพไทย กรมยุทธการทหาร UNAMID UNMOGIP UNPKO malay iaptc aaptc admm un sec indro poti

การประชุมประชุมการรับประกันความพร้อมด้านยุทธการฯ    

Read more

การสังเกตการณ์การฝึก MRX   

Read more

การประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกร่วม/ผสม APSE 2019   

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนการเยือน ไทย - มซ. ครั้งที่ ๔   

Read more

การส่ง ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน เข้าร่วมในภารกิจฯ   

Read more

การจัดส่ง ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ในภารกิจ UNMISS   

Read more


UNAMID UNMOGIP UNGA On Call List UNSAS UNSOC UNMO Course Thai - Indonesia Thai - German ADMM ADMM Plus IAPTC AAPTC UNIT INSTRUCTOR COURSE EXERCISE PIRAP -JABIRU Office of the military contacts, Seoul

Visitor Statistics

นับจำนวนผู้เข้าชม