ภารกิจของคณะผู้สังเกตการณ์ทางทหาร
ของสหประชาชาติในสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
(United Nations Military Observer Group in India and Pakistan : UNMOGIP)

Cinque Terre

ภารกิจของสหประชาชาติในสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

          เป็นภารกิจสังเกตการณ์การหยุดยิงระหว่างสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลาม ปากีสถาน จากปัญหาพิพาท เรื่องดินแดนบริเวณแคว้น Jammu และ Kashmir ตามข้อมติของ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 307 (1971) ภารกิจดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 24 มกราคม พ.ศ.2492 (ค.ศ.1949) เป็นหนึ่งในภารกิจที่มีความเก่าแก่มากที่สุดภารกิจหนึ่ง ของสหประชาชาติ ในปัจจุบันภารกิจ UNMOGIP ประกอบด้วยผู้สังเกตการณ์ทางทหารจำนวน 43 นาย โดยมีประเทศ ที่ให้การสนับสนุนกำลังพลจำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ กาน่า ชิลี โครเอเชีย ฟินแลนด์ อิตาลี ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สวีเดน สวิสเซอแลนด์ ไทย และ อุรุกวัย

Cinque Terre

การปฏิบัติภารกิจของผู้สังเกตการณ์ทางทหารของไทย

          สหประชาชาติขอให้ไทยเข้าร่วม ในภารกิจของคณะผู้สังเกตการณ์ทางทหาร ของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐ อิสลาม ปากีสถาน (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan : UNMOGIP) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ซึ่งรัฐบาลไทยได้อนุมัติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2554 ให้กองทัพไทยสนับสนุนกำลังพล แก่ภารกิจ UNMOGIP ซึ่งกองทัพไทย ได้พิจารณาคัดเลือก นายทหารสัญญาบัตรจำนวน 3 นายไปปฏิบัติภารกิจ ผลัดละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เป็นต้นมา ณ ปัจจุบันมีนายทหารไทยปฏิบัติภารกิจ ผู้สังเกตการณ์ทางทหาร ของสหประชาชาติ 3 นาย ได้

  • พันตรีหญิง โสภิตา พุ่มดียิ่ง
  • นาวาอากาศตรีหญิง ชุลีพร สังข์มะนะ
  • เรืออากาศเอก มณู แสงประสาท