ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ ศสภ.ยก.ทหาร

สหประชาชาติประกาศรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติงานในภารกิจ UNMISS ๑ ปี เข้าปฏิบัติหน้าที่ในห้วง พ.ค.๖๒   Update 2019-01-08

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

สหประชาชาติเปิดรับสมัครนายทหารเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพ DPKO เเละฝ่ายสนับสนุนภารกิจ DFS Phase 2   Update 2018-11-20

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

สหประชาชาติเปิดรับสมัครนายทหารเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพ DPKO เเละฝ่ายสนับสนุนภารกิจ DFS    Update 2018-03-05

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

ข้อมูลการรับสมัครไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง Head of Mission และ Chief Military Observer ในภารกิจ UNMOGIP   Update 2018-01-19

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

การสนับสนุน 1 กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS)    Update 2017-09-29

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

แบบฟอร์มประวัติย่อภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List)   Update 2017-09-21

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด