ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ ศสภ.ยก.ทหาร

เอกสารการสมัครสอบคัดเลือกบรรจุในบัญชีรายชื่อวิทยากรด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของ ทท. ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕    Update 2020-11-13

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานการจัดเตรียมบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๔   Update 2020-10-12

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

ประกาศรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ใน DPO และ DOS ของสหประชาชาติในฐานะบุคลากรยืมตัวจากรัฐบาล ประจำปี 2563   Update 2020-09-10

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

แบบฟอร์มสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 แบบฟอร์มสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน   Update 2020-09-01

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

แบบฟอร์มประวัติย่อภาษาอังกฤษของสหประชาชาติ    Update 2020-09-01

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

ประกาศรับสมัครไปปฏิบัติงานในตำเเหน่ง Deputy Chief Service Delivery ในภารกิจ UNMISS ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี    Update 2020-08-14

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด