ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ ศสภ.ยก.ทหาร

สหประชาชาติเปิดรับสมัครนายทหารเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพ DPKO เเละฝ่ายสนับสนุนภารกิจ DFS    Update 2018-03-05

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

ข้อมูลการรับสมัครไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง Head of Mission และ Chief Military Observer ในภารกิจ UNMOGIP   Update 2018-01-19

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

การสนับสนุน 1 กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS)    Update 2017-09-29

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

แบบฟอร์มประวัติย่อภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List)   Update 2017-09-21

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

ข้อมูลเเละเเบบฟอร์มการสมัครคัดเลือกบุคลากรยืมตัวจากรัฐบาลเพื่อไปปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประจำปี 2560   Update 2017-07-19

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

หลักนิยมกองทัพไทยสายยุทธการด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒   Update 2017-07-19

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด