ติดต่อเรา


ที่อยู่

ศูนย์ปฎิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
127 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์ติดต่อ

02-575-0414    ผธก.ศสภ.ฯ

02-575-0431    กผค.ศสภ.ฯ

02-575-0436    กฝศ.ศสภ.ฯ

02-575-6062    กปก.ศสภ.ฯ