รวมกิจกรรมที่สำคัญ

ผชท.ทหาร ฝรั่งเศส/กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร
          เมื่อ ๒๓๑๐๐๐ ธ.ค.๖๓ ผชท.ทหาร ฝรั่งเศส/กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ณ อาคารศูนย์​สันติภาพ​จอมทัพ​ไทย ๖๐ ปี บก.ทท.
อัพเดทเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๖๓
การประชุมหารือความร่วมมือ กับ อธิบดี​กรมองค์การระหว่างประเทศ​
          เมื่อ ๒๓๑๔๐๐ ธ.ค.6๖๓ นายณัฐวัฒน์​ กฤษณามระ อธิบดี​กรมองค์การระหว่างประเทศ กต. และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือกับ พล.ต. ณัฐพล แสงจันทร์​ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการปฏิบัติ​การเพื่อสันติภาพ​ของไทย และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ณ อาคารศูนย์​สันติภาพ​จอมทัพ​ไทย ๖๐ ปี บก.ทท.
อัพเดทเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๖๓
ให้การต้อนรับเอกอัคราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
          ใน ๑๔๑๓๐๐ ต.ค.๖๓ พล.ต. ณัฐพล แสงจันทร์ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter ออท.ไอร์แลนด์ ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกับ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี บก.ทท. ซึ่ง ออท.ไอร์แลนด์ ได้ขอบคุณไทยที่ให้การสนับสนุนไอร์แลนด์ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council) ในวาระปี ค.ศ.2021 - 2022 และแสดงความชื่นชมต่อประเทศไทย และ ทท. ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของ ทท.
อัพเดทเมื่อ ๑๔ ธัตุลาคม ๒๔๖๓