กิจกรรมที่สำคัญ

ผชท.ทหาร สหรัฐ เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร            เมื่อ ๖ ก.ค.๖๑ ระหว่าง ๑๓๓๐ - ๑๕๓๐ พล.ร.ต. ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ร.น. ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ พ.อ. Wayne Turnbull ผชท.ทหาร สหรัฐ/กรุงเทพฯ และ หน. JUSMAG Thai พร้อมคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสที่เพิ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางและแผนงานที่จะดำเนินความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพระหว่างไทยและสหรัฐ


Update 2018-07-06