กองทัพไทย

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอน กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพไทย กรมยุทธการทหาร UNAMID UNMOGIP UNPKO malay iaptc aaptc admm un sec indro poti

การฝึกอบรมฝ่ายอำนวยการของสหประชาชาติ ๒๐๑๘    

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับ Mr.Masaki Noke ผอ.ศสภ.ญป.   

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับ Ms. Marilou Mcphedran สว.แคนาดา    

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการ ๑ หน่วย ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน    

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมแลกเปลี่ยนการเยือน ศสภ.ไทย-อซ. ครั้งที่ ๖   

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเครือข่าย ศสภ.ฯ ของอาเซียน ครั้งที่ ๕    

อ่านเพิ่มเติม


UNAMID UNMOGIP สนง.นายทหารติดต่อกรุงโซล UNGA On Call List UNSAS UNSOC UNMO Course UNIT INSTRUCTOR COURSE EXERCISE PIRAP -JABIRU ไทย - อินโดนีเซีย ไทย - เยอรมัน ADMM ADMM Plus IAPTC AAPTC

สถิติผู้เข้าชม

นับจำนวนผู้เข้าชม