ผอ.สปก.
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
Card image cap

อำนวยความสะดวก รอง ผบ.ทสส. (๑) ตรวจความพร้อมหน่วย นทพ., สส.ทหาร, ศตก. และ ศทช. เมื่อ ๘ มี.ค.๖๑

More
Card image cap

อำนวยความสะดวก รอง เสธ.ทหาร (๓) ในต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๓ เมื่อ ๘ มี.ค.๖๑

More
Card image cap
จัดตั้ง กอฝ. CG-18 สย. ณ ศฝภ.นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๑

More
Card image cap
อำนวยการ ผบ.ทสส. และคณะตรวจเยี่ยมกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒ ก.พ.๖๑

More
Card image cap
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๑

More
Card image cap
รอง จก.ยก.ทหาร และคณะ

เดินทางไปสำรวจข้อมูลข่าวสาร และสภาพสังคม ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณแนวชายแดนไทย - เมียนมา เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑

More
Card image cap
รอง จก.ยก.ทหาร และคณะ

เดินทางไปสำรวจข้อมูลข่าวสาร และสภาพสังคม ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณแนวชายแดนไทย - เมียนมา เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๑

More
Card image cap
รอง เสธ.ทหาร(๑) และคณะ

เดินทางไปสำรวจข้อมูลข่าวสาร และสภาพสังคม ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณแนวชายแดนไทย - เมียนมา เมื่อ ๘ ม.ค.๖๑

More