ผอ.สปก.

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ


Card image cap

รอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร/ รอง หน.สปก.ฝยก.บก.ศบท. ร่วมคณะ พล.ร.ท.ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ร.น. รอง หน.บก.ศบท. ตรวจเยี่ยมหน่วยทางฝ่ายอำนวยการ(Staff Site Visit) สายงานด้านการข่าว ณ ศรภ.

More
Card image cap

การตรวจที่พักอาศัยกำลังพลที่พักอาศัยในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ตามนโยบาย จก.ยก.ทหาร

More
Card image cap

ศปม. จัดล่ามภาษาเมียนมา ชุดที่ 1 และ 2 ผลัดที่ 2 (รอบ 2) จำนวน 4 นาย สนับสนุน จว.ส.ค. ในการแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

More
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

More
Card image cap

ล่าม ภาษาเมียนมา ศปม. ชุดที่ 1 ผลัดที่ 2 จำนวน 2 นาย เข้า SQ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เพื่อสังเกตุอาการ 14 วัน หลังจบภารกิจสนับสนุนการแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จว.ส.ค.

More
Card image cap

ศปม. จัดล่ามภาษาเมียนมา ชุดที่ 1 ผลัดที่ 3 จำนวน 2 นาย สนับสนุน จว.ส.ค. ในการแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

More
Card image cap

ศปม. จัดล่ามภาษาเมียนมา ชุดที่ 2 ผลัดที่ 2 จำนวน 2 นาย สนับสนุน จว.ส.ค. ในการแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

More
Card image cap

จัดการประชุมหารือคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง ทท.

More
Card image cap

ศปม. จัดล่ามภาษาเมียนมา ชุดที่ 1 ผลัดที่ 2 จำนวน 2 นาย สนับสนุน จว.ส.ค. ในการแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

More
Card image cap

ล่าม ภาษาเมียนมา ศปม. ชุดที่ 1 ผลัดที่ 1 จำนวน 2 นาย เข้า SQ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เพื่อสังเกตุอาการ 14 วัน หลังจบภารกิจสนับสนุนการแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จว.ส.ค.

More
Card image cap

ศปม. จัดล่ามภาษาเมียนมา ชุดที่ 1 ผลัดที่ 2 จำนวน 2 นาย สนับสนุน จว.ส.ค. ในการแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

More
Card image cap

พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม เสธ.ทหาร/เสธ.ศปม. ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในพื้นที่ จว.จ.บ. และ จว.ต.ร.

More
vision2565to2580 rtarf disasters60