ประชุมฝ่ายเสนาธิการอาวุโสไทย - ปากีสถาน ครั้งที่ ๔ (The 4th Thailand - Pakistan Senior Staff Talks Meeting : SST)


พล.ท. ปริญญา  ขุนนาศรี จก.ยก.ทหาร และคณะรวม ๑๐ นาย เดินทางไปร่วมประชุมฝ่ายเสนาธิการอาวุโสไทย - ปากีสถาน ครั้งที่ ๔ (The 4th  Thailand - Pakistan Senior Staff Talks Meeting : SST) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ย.๖๐ ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน