ส่งกาลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ใน UNAMID


ส่งกาลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ใน UNAMID

พล.ท.ปริญญา ขุนนาศรี จก.ยก.ทหาร กรุณากล่าวให้โอวาท เเละเเนวทางในการปฏิบัติงานเเก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกา เเละสหประชาชาติ(African Union - United Nation Mission in Darfur : UNAMID) ในวันที่ 3 กันยายน 2560