ประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพฯ


ประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพฯ

ช่วงวันที่ ๑ ส.ค. – ๓ ส.ค.๖๐ พ.อ. ณัฐพล แสงจันทร์ รอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (The Association of Asia - Pacific Peace Operations Training Centers : AAPTC) ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ตามที่ บก.กกล.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ศรีลังกา มีหนังสือเชิญผู้แทน ทท. เข้าร่วมการประชุมฯ ในหัวข้อ “Challenges of Developing a Robust Peacekeeping Mindset” โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกำหนดกลยุทธ์แผนการพัฒนาขีดความสามารถ วิธีการ ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ในการพัฒนาปรับแนวความคิดไปสู่การรักษาสันติภาพแบบเข้มแข็ง (Robust Peacekeeping) ทั้งนี้ ผบ.ทสส. ได้อนุมัติหลักการ ให้ ศสภ.ยก.ทหาร เป็นสมาชิกสมาคม AAPTC และส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ เป็นประจำทุกปี โดยมี พ.อ. ณัฐพล แสงจันทร์ รอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ อีก ๒ นาย คือ พ.อ. ขรรค์ชิต วิชาวรณ์ รอง ผอ.กผค.ศสภ.ยก.ทหาร และ น.ท. ฟารุก มะลิวัลย์ หน.กกม.กผค.ศสภ.ยก.ทหาร ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย