ยก.ทหาร
-รายการหลัก
สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร

สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

ภารกิจไทย-ดาฟูร์ ประเทศซูดาน

ภารกิจไทย-ดาฟูร์ ประเทศซูดาน

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

WEB board

WEB board

สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร

สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

download

download

NEWS  
26 มี.ค.2557
รองเจ้ากรมข่าวเกาหลีใต้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
 พล.ต.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ รอง จก.ขว.ทหาร นำคณะ รอง จก.ข่าวเกาหลีใต้ จำนวน ๕ นาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกรมยุทธการทหาร โดยมี พล.ต.ประสพชัย  กงบุราณ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๕๗ ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี
รายละเอียด..
25 มี.ค.2557
การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
 พล.ต.ปริญญา ขุนนาศรี ผอ.สนผ.ยก.ทหาร กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สัมมนาเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก ระหว่าง ๑๗ – ๒๑ มี.ค.๕๗
รายละเอียด..
20 มี.ค.2557
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการทูตฝ่ายทหารแบบรวมการ
 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการทูตฝ่ายทหารแบบรวมการ รุ่นที่ ๒๒ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ โดยมี พล.ต.วัลลภ รักเสนาะ รอง จก.ยก.ทหาร และ พล.ต.ประสพชัย  กงบุราณ  ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๕๗ ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี
รายละเอียด..
3 มี.ค.2557
การประชุมคณะกรรมการฝึกร่วม/ผสมไทย-มาเลเซีย
 พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ จก.ยก.ทหาร และ พล.ร.ต. Dato’ Anuwi bin Hassan ผช.เสธ.ทหาร ด้านยุทธการและการฝึก กองทัพมาเลเซีย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการฝึกร่วม/ผสม ไทย – มาเลเซีย (THAMAL JCEC) ครั้งที่ ๗ ณ โรงแรมสวิสการ์เดน กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ ก.พ.๕๗
รายละเอียด..
22 ก.พ.2557
พิธีปิดการฝึก cobragold2014
 พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ จก.ยก.ทหาร /ผอ.ฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ให้การต้อนรับ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.ทสส. พร้อมด้วย ผบ.ทสส. มาเลเซีย ผบ.กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ผบ.เหล่าทัพ และผู้แทนมิตรประเทศ ประธานร่วมในการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๕๗
รายละเอียด..
16 ก.พ.2557
การฝึกปฏิบัติการยุทธการสะเิทินน้ำสะเทินบก และการฝึกอพยพพลเรือน
 พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ จก.ยก.ทหาร /ผอ.ฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ร.น. ผบ.ทร. ในการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข ๑๕ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๕๗ และการฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๕๗
รายละเอียด..
 
เรื่องน่าสนใจ
คู่มือแผนกเผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมยุทธการทหาร
รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ(รายงานตัวชี้วัด)
วิสัยทัศน์ กรมยุทธการทหาร
ข้อมูลที่ ยก.ทหาร สามารถให้บริการได้
รูปเล่ม คู่มือปฏิบัติงานแผนกส่งเสริมฯ ฉบับสมบูรณ์
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
download หลักการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปี 2558 ตามมติ ครม.
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมยุทธการทหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี2557
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ บก.ทท.
Link
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
ลงนามถวายพระพรในหลวง
ลงนามถวายพระพรพระราชินี
 
 
 
 
 
web counters