ยก.ทหาร
-รายการหลัก
สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร

สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

ภารกิจไทย-ดาฟูร์ ประเทศซูดาน

ภารกิจไทย-ดาฟูร์ ประเทศซูดาน

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

WEB board

WEB board

สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร

สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

download

download

NEWS  
16 ส.ค.2557
นักศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหาร ประเทศศรีลังกา เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศสภ.ยก.ทหาร
 พ.อ. Sumn Manage RWP RSP psc นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหาร ประเทศศรีลังกา เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศสภ.ยก.ทหาร โดยมี พล.ต. ประสพชัย  กงบุราณ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗
รายละเอียด..
11 ส.ค.2557
งานนิทรรศการและการแสดงอากาศยาน การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
  พล.อ.ต. ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว รอง จก.ยก.ทหาร และ พล.ต. วิทยา วชิรกุล ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร เยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงอากาศยาน การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี ๒๕๕๗ (SAREX 2014) ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ส.ค.๕๗
รายละเอียด..
10 ส.ค.2557
การฝึกพิราบ - จาบิรู ๒๐๑๔
 เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๕๗ พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รอง เสธ.ทหาร และ Mr. James Wiseเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึก พิราบ - จาบิรู ๒๐๑๔ (PIRAP - JABIRU 2014) ระหว่าง 28 ก.ต.57 - 7 ส.ค.57 และกระทำพิธีปิดการฝึกฯ ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี กองบัญชาการกองทัพไทย
รายละเอียด..
5 ส.ค.2557
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
 พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ จก.ยก.ทหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ณ สโมสร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ เมือวันที่ 4 สิงหาคม 2557
รายละเอียด..
30 ก.ค.2557
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
 พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ จก.ยก.ทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ยก.ทหาร ชั้น ๕ อาคาร บก.ทท. เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๗
รายละเอียด..
29 ก.ค.2557
การฝึกพิราบ - จาบิรู ๒๐๑๔ (PIRAP - JABIRU 2014)
 พล.ท. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ จก.ยก.ทหาร และ พล.จ. จอห์น โจเซฟ แม็คเคนซี ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองนโยบายระหว่างประเทศ กระทรวงกลาโหม เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด การฝึกพิราบ - จาบิรู ๒๐๑๔ (PIRAP - JABIRU 2014) ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗
รายละเอียด..
 
เรื่องน่าสนใจ
คู่มือแผนกเผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมยุทธการทหาร
รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ(รายงานตัวชี้วัด)
วิสัยทัศน์ กรมยุทธการทหาร
ข้อมูลที่ ยก.ทหาร สามารถให้บริการได้
รูปเล่ม คู่มือปฏิบัติงานแผนกส่งเสริมฯ ฉบับสมบูรณ์
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
download หลักการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปี 2558 ตามมติ ครม.
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมยุทธการทหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี2557
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ บก.ทท.
Link
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
ลงนามถวายพระพรในหลวง
ลงนามถวายพระพรพระราชินี
 
 
 
 
 
web counters