ยก.ทหาร
-รายการหลัก
สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร

สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

ภารกิจไทย-ดาฟูร์ ประเทศซูดาน

ภารกิจไทย-ดาฟูร์ ประเทศซูดาน

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

WEB board

WEB board

สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร

สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

download

download

NEWS  
5 ส.ค.2557
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
 พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ จก.ยก.ทหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ณ สโมสร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ เมือวันที่ 4 สิงหาคม 2557
รายละเอียด..
30 ก.ค.2557
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
 พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ จก.ยก.ทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ยก.ทหาร ชั้น ๕ อาคาร บก.ทท. เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๗
รายละเอียด..
29 ก.ค.2557
การฝึกพิราบ - จาบิรู ๒๐๑๔ (PIRAP - JABIRU 2014)
 พล.ท. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ จก.ยก.ทหาร และ พล.จ. จอห์น โจเซฟ แม็คเคนซี ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองนโยบายระหว่างประเทศ กระทรวงกลาโหม เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด การฝึกพิราบ - จาบิรู ๒๐๑๔ (PIRAP - JABIRU 2014) ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗
รายละเอียด..
28 ก.ค.2557
การประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส ระหว่าง ไทย กับ เวียดนาม
 พล.ท. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ จก.ยก.ทหาร และ พล.ต. Vu Chien Thang จก.วิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานร่วมการประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส ระหว่าง ไทย กับ เวียดนาม ครั้งที่ ๓ (3rd Royal Thai Armed Forces – Vietnam Senior Staff Talks : SSTs) ระหว่าง ๒๔ – ๒๖ ก.ค.๕๗ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
รายละเอียด..
26 ก.ค.2557
คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง กห.ไทย และ กห.อต.
  พล.อ.ต. ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว รอง จก.ยก.ทหาร ผู้แทน จก.ยก.ทหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง กห.ไทย และ กห.อต. ประจำปี ๒๕๕๗ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง (JATDCC 2014) ระหว่าง ๒๓ – ๒๕ ก.ค.๕๗ ณ รร.รอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพ
รายละเอียด..
12 ก.ค.2557
การฝึกระวังป้องกันที่ตั้ง บก.ทท. และการปฏิบัติต่อฝูงชน
  พล.อ.ต. ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว รอง จก.ยก.ทหาร ผู้แทน จก.ยก.ทหาร/ผอ.รวป.๕๗ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกระวังป้องกันที่ตั้ง บก.ทท. และการปฏิบัติต่อฝูงชน ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๕๓๐ – ๒๑๐๐ ณ กองพันระวังป้องกัน สน.บก.ทท. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
รายละเอียด..
 
เรื่องน่าสนใจ
คู่มือแผนกเผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมยุทธการทหาร
รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ(รายงานตัวชี้วัด)
วิสัยทัศน์ กรมยุทธการทหาร
ข้อมูลที่ ยก.ทหาร สามารถให้บริการได้
รูปเล่ม คู่มือปฏิบัติงานแผนกส่งเสริมฯ ฉบับสมบูรณ์
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
download หลักการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปี 2558 ตามมติ ครม.
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมยุทธการทหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี2557
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ บก.ทท.
Link
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
ลงนามถวายพระพรในหลวง
ลงนามถวายพระพรพระราชินี
 
 
 
 
 
web counters