ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม
 
Web Links
 
 

พล.ต.ประสพชัย กงบุราณ ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร เดินทางไปตรวจภูมิประเทศภาคตะวันออก ในพื้นที่รับผิดชอบ ทภ.๑ เพื่อวางแผนในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ห้วง ๒๑ - ๒๔ ธ.ค.๕๘

พล.ต.ประสพชัย กงบุราณ ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร ตรวจเยี่ยมการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พ.อ.สุชาติ ทับทิมแดง รอง ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมวาสิฎฐีซิตี้ จ.สุพรรณบุรี ห้วง ๑๔ - ๑๗ ธ.ค.๕๘

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผบ.ทสส. เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ฝึก พล.ม.๑ เขาแท่นช้าง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อ ๘ ก.ค.๕๘

พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศพิพัฒน์ รอง ผบ.ทสส. เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการทางเรือการฝึกยกพลขึ้นบกและการฝึกป้องกันภัยทางอากาศ ณ พื้นที่ฝึกหมายเลข๑๕ ทร. หาดยาว จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๕๘

   
แผนกกรรมวิธีข้อมูล สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร โทร: 025756331